Chú ý và đem lại cho ông cách đánh bài gian lận

CARL ROGERS

(1902 – 1987)

Nhà tâm lý giáo dục người Mỹ

Carl Rogers là một trong những nhà tâm lý học người Mỹ nổi bật nhất ở giai đoạn đương thời. Ông có quan điểm đặc biệt về bản chất con người, điều này đã dẫn ông đến việc sáng tạo ra phương pháp trị liệu tâm lý đáng chú ý và đem lại cho ông cách  đánh bài gian lận và nhìn nhận khác về giáo dục.

anh-lan-33-131

Tôi coi việc tạo thuận tiện cho quá trình đánh bài online trên máy tính là chức năng hoạt động nắm giữ các câu trả lời có tính chất tích cực, khám phá, thay đổi, tiến triển đối với một vài vấn đề khó hiểu nhất đang ám ảnh con người ngày nay.

Chú ý và đem lại cho ông cách  đánh bài gian lận

Về việc đánh bài phỏm 9 lá và  làm thế nào để đạt được mục tiêu này, Rogers giải thích: Chúng ta biết rằng quá trình học như vậy khởi đầu không dựa trên kỹ năng dạy của người thầy, không dựa trên kiến thức học thuật về lĩnh vực đó, không dựa trên kế hoạch giảng dạy của anh ta, không dựa trên việc anh ta sử dụng các phương tiện trợ giúp nghe – nhìn, không dựa trên việc học theo chương trình anh ta sử dụng, không dựa trên bài giảng và bài tham luận của anh ta, không dựa trên nguồn sách phong phú, mặc dù mỗi một điều trên có thể lúc này hay lúc khác được sử dụng như một nguồn quan trọng. Không, việc tạo thuận tiện cho quá trình học dựa trên những phẩm chất thái độ đáng tin cậy tồn tại trong mối quan hệ cá nhân giữa người học và người tạo ra sự thuận tiện cho quá trình học.

anh-lan-33-132

Điều đầu tiên trong những phẩm chất thái độ tạo thuận tiện cho quá trình học (và những phẩm chất này là ba điều kiện trọng tâm đã kể trên khi chúng áp dụng vào giáo dục) là sự trung thực trong vai trò người tạo ra sự thuận tiện cho quá trình học. Về phẩm chất này Rogers nói: Có lẽ điều cơ bản nhất trong số những thái độ đánh bài online đổi card  cần thiết này là sự trung thực và thành thật. Khi người thầy là một người thực sự như là bản thân anh ta, bước vào mối quan hệ với người học không chỉ với vẻ bề ngoài, thì anh ta có thể gây ấn tượng hơn nhiều.

Leave a Reply